Effekterna av social selling kan vara enorma, men bara om de grundläggande säljprocesserna finns på plats.

Varje vecka är vi ute och träffar företag för att sälja våra tjänster eller för att genomföra tjänster som vi redan sålt in. Vi märker att väldigt många av bolagen vi träffar är intresserade av den nya digitala försäljningen.

Många företagsledare, säljchefer och säljare har också förstått att social selling är någonting som är viktigt och att försäljningen riskerar att gå ner om man inte jobbar med till exempel Linkedin.

Social selling är i dag en viktig del i försäljningsmixen. Men vad många glömmer bort är att den grundläggande säljprocessen måste vara på plats innan man tar klivet in i social selling.

Det går helt enkelt inte att börja cykla innan man har lärt sig att gå. Om man inte har en strukturerad säljprocess, om man inte vet hur man hittar sina kunder, om man inte har ett systemstöd, om man inte vet vad man ska säga när man ringer kunder kan man heller inte få effekt av social selling eller någon annan säljmetod.

Så innan du och dina säljare funderar på att köpa en social selling-utbildning (eller annan utbildning), checka av att ni kan följande:

Prospektera
Använda CRM-verktyget
Boka möten via telefon med rätt beslutsfattare
Agera professionellt före, under och efter möten
Skicka agenda innan möten
Ta kommando i möten. Göra bra behovsanalyser
Komma med lösningar på kundens problem och utmaningar
Skicka tack-mail med förslag på samarbete efter möten
Avsluta affärer
Först när ni har detta på plats kan utväxlingen av social selling bli riktigt stor. Och kom ihåg att det är kombinationen av väl genomförda aktiviteter som avgör framgången.

Kör hårt!

Orginal artikeln på Sälj och Ledarskap

/Philip Gozzi

Multipipe

0768 58 59 22

philip.gozzi@multipipe.se